Samen werken aan resultaat

Het bestuur van de IKH bestaat uit ondernemers in de Waarderpolder. Zij zetten zich vrijwillig in voor de belangen van de leden. Het bestuur wordt tevens geadviseerd door een vertegenwoordiger van VNO-NCW West, zodat ook de nodige landelijke dossierkennis is gewaarborgd. Het bestuur komt elke eerste woensdag van de maand bijeen voor een werkvergadering, waarbij actiepunten worden afgewerkt en de actualiteiten binnen de Waarderpolder worden besproken.

De IKH, opgericht in 1974 als belangenvereniging voor industriële bedrijven, is inmiddels actief voor alle ondernemingen in de Waarderpolder. Dit bruisende bedrijventerrein herbergt ruim 1.100 ondernemingen met circa 14.000 werknemers. Dat maakt ons tot een serieus te nemen gesprekspartner voor de gemeente, de provincie en allerlei andere partijen. De basis voor de samenwerking tussen de betrokken stakeholders is vastgelegd in het Convenant Waarderpolder. De IKH is ook een veelgevraagde partij voor diverse besturen en overlegorganen. En met resultaat: De Waarderpolder blijft exclusief voor bedrijven (dus geen woningen) en door bijvoorbeeld het opzetten van een publiek-private samenwerking met de gemeente Haarlem is er nu de Stichting Parkmanagement. Zo zijn er nog tal van actuele projecten waar wij ons sterk voor maken.

Bruno Giebels

(voorzitter)

“Opkomen voor de belangen in de polder”

De IKH komt op voor de belangen van grote en kleine bedrijven in de Waarderpolder, ongeacht hun activiteiten. Als lid kunt u bij ons terecht voor vragen én oplossingen voor uw problemen. De laatste jaren is er al veel gebeurd om de Waarderpolder tot een innovatief en modern bedrijventerrein te maken. Door ons te focussen op vijf speerpunten, onze “Big Five”, willen wij een optimaal ondernemersklimaat bereiken in de Waarderpolder: schoon, heel, veilig, innovatief en bereikbaar!

Bruno Giebels, algemeen directeur Sportfondsen Groep bv

Mikkel Levelt

“De Waarderpolder heeft heel wat lijntjes”

De vele lijntjes die met het bedrijfsleven in de Waarderpolder heeft lopen en waarmee de IKH zich bezig houdt zijn indrukwekkend. Gemeente, provincie, belangenverenigingen etc. waarmee je te maken hebt. Onderwerpen die in de vergaderingen langs komen gaan o.a. over verkeer, veiligheid, vergroening, verduurzaming, wonen en werken in Waarder polder. Kortom zaken die je bedrijfsvoering raken.

Mikkel Levelt, directeur Simon Lévelt bv

Bert Brals (penningmeester)

“Zonder IKH geen Waarderpolder”

Zonder IKH is er geen belangenbehartiger voor de ondernemingen gevestigd in de Waarderpolder. De IKH is het aanspreekpunt voor gemeente, overheid en soortgelijke organisaties als het gaat om zaken die de Waarderpolder betreffen op allerlei gebieden.

Bert Brals, directeur Brals en Partners Accountants

Ella Blommaert – Zander
(secretaris)

“Wow! Onze Waarderpolder!”

Deze kop zegt eigenlijk al genoeg. Wat hebben ‘WIJ’ toch een mooi gebied om in te werken. Aan de westkant het aloude Spaarne met haar in ere herstelde fabrieksterrein. Aan de oostkant het uigestrekte groen om even een wandeling te maken. Aan de zuidkant het treinstation dat ons verbindt met het hele land. Aan de noordkant een nieuwe brug voor goede bereikbaarheid van deze kant.

Ella Blommaert-Zander, directeur Ruud Zander Schoonmaakbedrijf B.V.

Robbert H. Bloemers

“Overheid en bedrijfsleven dragen het ‘wij’ gevoel uit”

De IKH heeft door haar consequente overlegstructuur met de gemeente Haarlem de basis gelegd voor een functionerend parkmanagement. Zowel overheid als bedrijfsleven dragen het “wij” gevoel uit en hebben het volste vertrouwen dat de groei van het industrieterrein op verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd.

Robert Bloemers, directeur Imbema Holland B.V.

Ad Liefting

“Lucratief vestigingsklimaat”

IKH als krachtig netwerk voor ondernemers. Sterk uitstralend in overleg met de gemeente en in andere belangrijke organen. IKH kan stimulans zijn voor een renderend vestigingsklimaat voor al onze ondernemers. Waardevol ondernemen in de Waarderpolder, daar gaat het om.

Ad Liefting, advocaat Liefting Legal

Eric Boonstra

“Laten we het potentieel van de polder 100% benutten!”

Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid is noodzakelijk om ONS bedrijventerrein Waarderpolder een aantrekkelijke omgeving te laten zijn en onontbeerlijk om lokaal en internationaal zaken te kunnen doen. Voor de huidige bedrijven maar ook voor toekomstige bedrijven. Daarin speelt de IKH een cruciale rol en daarom moet iedere ondernemer in de Waarderpolder dit ondersteunen. De Waarderpolder is een mooi bedrijventerrein en heeft nog heel veel potentieel. Laten we dit volledig benutten. Ik zet me daar 100% voor in.

Eric Boonstra, Managing Director EvoSwitch

Manue Azoulay (adviseur VMO-NCW west)

Samen sterk!

Als belangenbehartiger voor zowel grote als kleine bedrijven in de Waarderpolder, is IKH van onmisbare waarde voor elke ondernemer. Zeker in tijden waarin politieke belangen soms de economische belangen van een stad overschaduwen, zoals tijdens de gemeenteraadverkiezingen van 2017 bleek toen meerdere partijen het bedrijventerrein wilden bebouwen, is het hebben van een krachtige ondernemersvereniging essentieel. IKH zet zich in voor iedere ondernemer, ongeacht de activiteiten, voor een optimaal ondernemersklimaat net zoals VNO-NCW West dat doet op regionale schaal. In je eentje ben je misschien sneller, maar met zijn allen sta je sterker.

Manue Azoulay, VNO-NCW West

LINKS