IKH  - Uw bedrijfsbelang staat voorop

Als uw bedrijf gevestigd is in de Waarderpolder staat uw belang bij de Industrie Kring Haarlem (IKH) voorop. De IKH is er voor alle bedrijven in de Waarderpolder: groot of klein, ongeacht hun activiteiten.
Als spreekbuis van op dit moment ruim 150 ondernemingen houden wij ons bezig met collectieve zaken waar u als individuele ondernemer nauwelijks invloed op heeft. Onderwerpen als een schoon, heel en veilig werkgebied, een innovatief bedrijfsklimaat en een bereikbaar bedrijventerrein zijn de speerpunten waar de IKH zich voor inzet.
Zo werken wij aan optimale randvoorwaarden om te ondernemen.
Ook voor u.

Het laatste nieuws

 

Actie voor verbeteren bereikbaarheid/doorstroming
De IKH heeft samen met de partners verenigd in 023Bereikbaar in een brief aan B&W gemeente Haarlem concrete maatregelen ingediend voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en de doorstroming. Vervolgens heeft 023Bereikbaar wethouders en raadsleden uitgenodigd om op 31 oktober jl. kennis te nemen van de verkeerssituatie op de Oudeweg tijdens de ochtendspits. Uit de hoge opkomst mag afgeleid worden dat het onderwerp de belangstelling van de wethouders en de raad heeft. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om in gesprek te gaan over de benodigde maatregelen.

 

Nieuwsbrief November lees meer

IKH is de mede-initiatiefnemer van

Haarlemse Prinsjesdaglunch